Borchard Lines

בנין משרדים

תל-אביב.רח' בן יהודה. משרדי ההנהלה של Borchard Lines -חברה בריטית, אחת החברות הוותיקות בתחום הספנות הנותנת שירות לאירופה ולמזרח התיכון.

גרינהאוז אדריכלים

רחוב שטריקר 4
תל אביב-יפו 62006
ישראל

צור קשר

> טלפון: 972-3-6054448 
> פקס: 972-3-6048006 
> דוא"ל: office@grynhaus.co.il