Lockheed Martin

חברת הי-טק

באר-שבע,500 מ"ר. Lockheed Martin היא אחת מחברות הטכנולוגיה בתחום האווירונאוטיקה , הגנה וביטחון. המשרדים כוללים את זרוע המכירות, ומרכז למידה.

גרינהאוז אדריכלים

רחוב שטריקר 4
תל אביב-יפו 62006
ישראל

צור קשר

> טלפון: 972-3-6054448 
> פקס: 972-3-6048006 
> דוא"ל: office@grynhaus.co.il