ראשון לציון - מזרח

תכנון עירוני

הלקוח: מנהל מקרקעי ישראל העוסק בין היתר
בפיתוח של שטח של 184,000 מ"ר.
השטח יכלול 1,414 דירות מגורים וכן מתקנים ציבוריים כגון בתי
ספר, אזורי מסחר ועוד.

גרינהאוז אדריכלים

רחוב שטריקר 4
תל אביב-יפו 62006
ישראל

צור קשר

> טלפון: 972-3-6054448 
> פקס: 972-3-6048006 
> דוא"ל: office@grynhaus.co.il